Formandens beretning fra HHK’s generalforsamling

Generalforsamling Hærvejens Håndboldklub 2015.

Formandsberetning 2014/2015

Sæsonen 2014/15:

Hærvejens Håndboldklub er en del af klubfællesskabet EGF/HHK. Eneste aktiviteter i HHK er stort set kun Loppemarked, Præriefest og Hærvejsløbet.

Derfor omhandler min beretning hele klubfællesskabet

Vi har i den forgangne sæson haft 230 medlemmer i klubben.   79 børn, der har været med i Gruppen U-6 /U-8 og Trille Trolle. 65 unge i årgangene U-10/U14, fordelt på 6 JHF hold. 86 seniorer/U-18 spillere fordelt på 5 JHF hold og et DGI hold.

Klubben er således stærkt kørende blandt de yngste og i seniorafdelingen, det halter dog en del i ungdomsårgangene, især blandt drengespillerne, dels er der et par årgange, hvor der ikke er mange drenge og dels så har en del drenge også fodbolden som der første prioritet – og vi må erkende at det er svært, at få det til at hænge sammen for de spillere, der gerne vil dyrke begge sportsgrene fuldt ud. Håndboldsæsonen starter, for de fleste holds vedkommende jo allerede sidste i august, og det falder sammen med fodboldens efterårssæson. Vi forsøger hvert år, at tilpasse træningen i overlapningsperioden, så der er plads til begge dele. Håndbolden bliver bare nød til at starte forholdsvis tidlig, med hensyn til turneringstilrettelæggelsen + der er spillere, der har håndbolden som 1. prioritet, og de skal naturligvis i gang.  Klubben er også kommet med deres ”indspark” til JHF med hensyn til turneringsstrukturen & deres ”Knæk Kurven” kampagne, da vi mener, det er utrolig vigtigt, at der i breddeidrætten er plads til både sommer og vinteraktiviteter.

Den flotte tilgang blandt de yngste, er resultatet af det store arbejde børnerekrutteringsudvalget og trænerstaben har gjort omkring disse årgange. De har de seneste år i opstartsperioden lavet forskellige event, for at fremme håndbolden, og det må vi sige har båret frugt. Nu er udfordringen at fastholde disse børn som ungdomsspillere, så det bliver et af de ting, der skal arbejdes med de næste år.

Vi må sige at seniorafdelingen har sat EGF/HHK på ”håndboldlandkortet”. Jyllandsserie damerne har været uovervindelige, og endnu en sæson uden nederlag i turneringen, så holdet er klar til at forsøge sig i 3. division fra næste sæson. Samtidig er der også kommet mere fokus omkring 2. holds damerne, og de har især det sidste halve år rykket sig gevaldig.

På herre siden har Serie 1 herrerne kæmpet lidt mere for deres 1. plads i rækken, og dermed mulighed for avancering til Jyllandsserien, og efter to forsøg fik de endelig spillet sig til en plads i Jyllandsserien fra næste sæson. Der har været stort fremmøde blandt herre spillerne, så i perioder, havde trænerteamet store udfordringer med at få alle spillere i kamp – det har været et ”positivt problem” dog måtte nogle spillere ind imellem se sig i en anden rolle end de måske selv havde forventet.

Ungdomsrækkerne har klaret sig hænderligt, men her er det også nødvendig at have fokus på spillerudviklingen frem for resultaterne, og vi kan også se, at mange ting er ved at lykkes.

Klubbens vigtigste opgaver er at få de sportslige resultater til at gå hånd i hånd med de mere bløde værdier – for ingen må være i tvivl om at vi er en breddeklub – og der skal gerne være plads til alle, der vil spille håndbold.

Klubben forsøger også at sammensætte de enkelte trænerteam, således at der både bliver lagt vægt både på de sportslige resultater og udviklingen af den enkelte spiller samtidig med at de mere bløde værdier også skal være i højsæde.  Derfor har det også i løbet af sæson været nødvendig at tilpasse på nogle enkelte hold.

Sidste års tiltag med Håndboldfitness, har desværre ikke været den store succes, så holdet blev droppet efter jul, da der var få trofaste deltagere.

Årets spillere:

Vi sluttede sidste spillerunde af med ”et brag i Hallen” hvor også året spiller på børne- og ungdomsholdene blev kåret. For senior holdenes vedkommende skete det ved aktivfesten. Vi vil gerne fra bestyrelsen ønske de spillere, der blev kåret til årets spiller et stort tillykke.

Årets træner:

Prisen som årets træner er i år tildelt Jette Fogtmann.

Jette har været en stor del af børnerekrutteringsudvalget, hun har i rigtig mange år været primo motors i skolehåndbolden og de seneste år træner for U-6/U-8 gruppen. En stor TAK til dig Jette – for alle de timer du frivilligt har lagt i klubben, til gavn og glæde for mange.

Richard Andersens Mindepris:

Sidste år blev Richard Andersens mindepris stiftet. Denne pris er i år tildelt Winnie Hansen, for hendes store arbejde gennem mange år i EGF/HHK dels som træner dels som leder. Stort TILLYKKE til Winnie.

Tak til trænere:

Jeg vil også gerne rette en meget stor TAK til alle jer trænere og holdledere, der uge efter uge er mødt trofast op, for at trænere vore hold, tage jer af de unge mennesker, lære dem at spille håndbold og give dem nogle gode oplevelser, som de kan tage med sig senere i livet. Især vil jeg gerne rose jer seniorspillere, der også har overskud til at træne vore ungdomshold, det er utroligt vigtigt, at der i alle trænerteam er en træner med egen spillererfaring, så det sammen med brug af JHF’s træningskort skaber en rød tråd gennem ungdomsrækkerne, og derved får udviklet spillerne, så de bliver klar til at tage kampen op på det flotte niveau vore seniorhold spiller.

Også en stor tak til de personer, der hjælper til ved afvikling af vore hjemmekampe, dommerbord, speakning, musik m.v.

Økonomi.

Omkring økonomien kan jeg sige, at klubben har en sund økonomi – det vil fremgå af regnskabet lidt senere.

Den gode økonomi er resultatet af de mange aktiviteter der kører året rundt både i EGF & HHK for at skaffe penge til klubkassen. Mange frivillige i klubben yder et stort stykke arbejde, HHK bidrage til klubfællesskabet med indtægter fra Loppemarked, Præriefesten og Hærvejsløbet.

Alle I frivillige skal have en stor TAK, for uden jeres medvirken kan vi ikke drive en klub af vores størrelse, derfor er det også utrolig vigtigt, at forældre & spillere byder ind, på de arbejdsopgaver der ligger i klubben. Det er jeres engagement der afgør, hvor god og attraktiv klubben skal være.

Sponsorudvalget var sidste sommer i fuld gang med at gentegne/lave nye sponsoraftaler, så der fra sæsonopstart var tegnet sponsorer til både 1. holds damer og herrer, så der således er økonomisk støtte til de øgede udgifter, der er på seniorsiden – stor TAK til vore sponsorer.

En særlig tak til EMR som også giver et tilskud til alle klubdragter uanset, om det er til trænere eller spillere, det gør, at rigtig mange har dragten og derved er med til at synliggøre klubben endnu mere.

Fremtiden:

Med hensyn til næste sæson er planlægningen langt fremme. Vi forventer at have ca. samme antal hold, som vi har haft denne sæson, og dermed fastholde medlemsantallet. Ungdoms- og seniorudvalgt er også ved at have trænerstaben til næste sæson klar. Dog mangler vi noget omkring U-12 piger & U-16 drenge. Én af de store opgaver bliver også, at fastholde det gode fællesskab der er opbygget i klubben – samtidig med at der i seniorrækkerne er kommet større fokus på de sportslige resultater. Ligesom der også skal arbejdes med fastholdelse af ungdomsspillerne.

Afslutning.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor TAK til alle jer bestyrelsen, alle medlemmer i de forskellige udvalg, samt TAK til EGF for godt samarbejde.

 

/Susanne Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Håndboldopstart 2015

HÅNDBOLD i

                                                                    Ejstrupholm Gymnastikforening                                                           

&

Hærvejens Håndboldklub

                                                                  Sæson 2015/2016                                                             

Træningstid Hold Trænere

 

Aktivitetssalen i

Nørre Snede Hallen:

Onsdag kl. 16:15 – 17:15

Opstart uge36

U-4 ”Trille Trolle” (årg. 2010-2012)

Børn fra Nørre Snede og omegn

 

Anja Johansen

Andrea Johansen

 

 

Scenen

Ejstrupholm Hallen:

Se annonce fra Ejstrupholm Gymnastikforening

U-4 ”Trille Trolle” (årg. 2010-2012)

Børn fra Ejstrupholm og omegn

 
Nørre Snede Hallen:

Onsdag kl. 16:15 – 17:30

Opstart uge

36                            

U-6 & U-8 Piger & Drenge (årg. 2007-2010)

Børn fra Nørre Snede og omegn

Jette Fogtmann

Martin Jensen

Line Lund (hjælpetræner)

Theis Nielsen (hjælpetræner)

Ejstrupholm Hallen:

Tirsdag 16:15 – 17:30 

Opstart uge 36

U-6 & U-8 Piger & Drenge (årg. 2007-2010)

Børn fra Ejstrupholm & omegn

Winnie Hansen

Laura Olsen (hjælpetræner)

Nørre Snede Hallen:

Onsdag kl. 17:30 – 19:00

Opstart uge 35

U-10 Piger (årg. 2005 – 2006)

 

Jette Fogtmann

Gitte Søby Vind

Monica Berg (hjælpetræner)

Nørre Snede Hallen:

Tirsdag kl. 16:30 – 18:00

Ejstrupholm Hallen

Torsdag kl. 16:30 – 17:45

i lige uger

Opstart uge 35

U-10 Drenge (årg. 2005 -2006)

U-12 Piger (årg. 2003 – 2004)

Anja Johansen

Rasmus Øgaard

Karin Kristensen (hjælpetræner)

Ralf Svaneklink (holdleder, dr.)

Lotte Lynge (holdleder, pi.)

 

 

 

 

Nørre Snede Hallen:

Tirsdag kl. 18:00 – 19:30

i lige uger

Ejstrupholm Hallen:

Tirsdag kl. 18:00 – 19:30

i ulige uger

Torsdag kl. 17:45 – 19:00

i lige uger

Opstart uge 35

U-12 Drenge (årg. 2002-2003-2004) Jeppe Funch

Rasmus Hansen

Annette Øgaard (hj.træner 2. hold)

Berit Hoff (holdleder)

 

 

Nørre Snede Hallen:

Onsdag 19.00 – 20.30

Opstart uge 35

 

U-14 Drenge (årg. 2001)

U-16 Drenge (årg. 1998 – 2000)

 

 

 

 

 

Michael Madsen

Klaus Thomsen

Marcel Tolstrup

 

 

 

Nørre Snede Hallen:

Tirsdag kl. 18:00 – 19:30

i ulige uger 

Ejstrupholm Hallen:

Tirsdag kl. 17:45 – 19:15

i lige uger

Torsdag kl. 17:45 – 19:00

i ulige uger

Opstart uge 35

U-14 Piger (årg. 2001-2002)

U-16 Piger (årg. 1998-2000)

 

 

 

 

Mikkel Hansen

Simon Pold

Anne-Marie Olsen (holdleder)

 

 

Nørre Snede Hallen:

Tirsdag kl. 19:30 – 21:15

i lige uger

Ejstrupholm Hallen:

Tirsdag kl. 19:30 – 21:15

i ulige uger

Torsdag kl. 20:30 – 22:00

Er startet

Herre Senior (fra årg. 1996)

U-18 Drenge (årg. 1997)

 

 

 

 

 

 

Kim Lerche

Lars Nordlyk (hj. træner 2. hold)

Hanne Thisgaard (holdleder)

 

 

 

Nørre Snede Hallen:

Tirsdag kl. 19:30 – 21:15

i ulige uger

Ejstrupholm Hallen:

Tirsdag kl. 19:30 – 21:15

i lige uger

Torsdag kl. 19:00 – 20:30

Er startet

Dame Senior (fra årg. 1996)

U-18 Piger (årg. 1997)

Martin Ritto

Michael Dam

Christina Baltser (holdleder 1.hold)

Tina Malling (holdleder 2.hold)

 

Nørre Snede Hallen:

Onsdag kl. 20:30 –  21:15

 

 

DGI Old Girls kampe / øvrige kampe

 

Gitte Møller Jensen

 

Ønsker du at spille håndbold, men i starten er forhindret i at træne på grund af andre aktiviteter, vil vi gerne at du meddeler os dette, af hensyn til tilmeldingen af hold til turneringen.

Se kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside: www.hhk-egf.dk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGF Gymnastik 2015/2016

EGF Gymnastik

Sæson 2015-2016

Hold Træningstid Træner
Tumlestik

Forældre-barn

Tirsdag kl.16.30-17.30 Lene Yde

Mia Søndergaard

Trille Tumle 3-4 år

Motorik/gymnastik med og uden bold

Torsdag kl.17.00-18.00 Christina Birk

Dianne Bertelsen

Heidi Nielsen

Hjælpere: Helena, Kirstine, Camilla og Mette

Trille Trolle 5-6 år

Motorik/gymnastik med og uden bold

Onsdag kl.17.00-18.00 Pia Lindbæk

Rikke Kempf

Britt Olesen

Hjælpere: Josefine og Mathilde

Funky Tøser mini

0.kl-2.kl.

Dans og motoriske lege

Tirsdag kl.17.30-18.30 Pia Fisker

Malene Jensen

Stine Danielsen

Hjælpere: Anitha

Funky Tøser junior

3.kl.-5.kl.

Dans og motoriske lege

Tirsdag kl.18.30-19.30 Pia Fisker

Malene Jensen

Stine Danielsen

Hjælpere: Anitha

Gymnastik, leg og spring

0.kl.-3.kl.

Onsdag kl.18.15-19.15 Merete Skaaning

Gitte Mattzon

Hjælpere: Nicoline, Othilia, Cecilie og Nikita

Motion og fitness 18+ Torsdag kl.18.00-19.00 Mette Andersen

ALLE HOLD OPSTART I UGE 36

På scenen i Ejstrupholm Hallen

Christina Mielec tlf. 25 21 07 79

Ret til ændringer i tider mv. forbeholdes

 

 

ÅRETS SPILLERE 2014